Jaký je postup, pokud zaměstnanec nepracuje podle našeho očekávání?

Pokud se klient rozhodne nahradit konkrétního zaměstnance např. kvůli jeho pracovnímu výkonu, je za standardně nahrazen jiným uchazečem.