K dočasnému přidělení

Striktně se řídíme ustanoveními Zákoníku práce.

Pokud se klient rozhodne nahradit konkrétního zaměstnance např. kvůli jeho pracovnímu výkonu, je za standardně nahrazen jiným uchazečem.

Garantujeme, že naše společnost poskytuje všechny své služby zcela v souladu s platnou legislativou. Jsme držiteli licence povolující činnost agentury práce, kterou uděluje MPSV a certifikátu ISO 9001:2000.

Naši zaměstnanci jsou námi proškoleni ze základních pravidel BOZP, následně je klient zaškolí na specifika svého provozu.

Společnost People Facility je komerčně pojištěna pro případ škod, které by byly způsobeny zákazníkovi naším zaměstnancem.