FAQs

Obecné nejčastější otázky

Zajišťujeme i odbornou pracovní sílu pokud je na trhu práce v konkrétním regionu dostatková.

Poskytujeme komplexní přístup při řešení Vašich personálních otázek. Naše služby odpovídají na téměř všechny personální otázky.

Nejčastější otázky k dočasnému přidělení

Společnost People Facility je komerčně pojištěna pro případ škod, které by byly způsobeny zákazníkovi naším zaměstnancem.