Reference

Reference je kamínek do mozaiky profilu uchazeče o zaměstnání

Hodnocení či zpětná vazba od bývalého zaměstnavatele má na trhu práce stále svoji váhu. Personalisté se při výběru nových zaměstnanců často zajímají o dosavadní úspěchy eventuálně nezdary uchazečů v minulých zaměstnáních. Reference pak mohou hrát určitou roli při závěrečném rozhodování, kterému z uchazečů dát přednost. Jak si lze opatřit potřebné informace z předchozích zaměstnání?
Reference od bývalého zaměstnavatele může napomoci k získání práce snů, nebo zarazit hřebíček do rakve, ve které pohřbíte pracovní příležitost. Každopádně se nevyplácí se z referencí vymlouvat či se jim vyhýbat. Mnoho o uchazeči a jeho profesním sebevědomí prozradí ochota poskytnout písemné hodnocení pracovního výkonu nebo telefonické kontakty na bývalé pracoviště pro ověření reference.

Pracovní posudek versus reference

Existují dvě nejčastější formy hodnocení pracovního působení u bývalého zaměstnavatele. Pracovní posudek je oficiální vyjádření, které vyhotoví zaměstnavatel na jen žádost zaměstnance před ukončením pracovního poměru. Je to písemný dokument, který vypracuje personalista ve spolupráci s bývalým přímým nadřízeným zaměstnance. Je soudně napadnutelný, proto často bývají tyto posudky jen kladné nebo neutrální. Druhý způsob je poskytnutí neoficiální reference, kterou může dát bývalý nadřízený nebo spolupracovník uchazeče. Nejčastěji se podává telefonicky přímo potenciálnímu zaměstnavateli, ale může mít i písemnou podobu. Nevýhodou pro uchazeče je, že se nemusí vždy dozvědět vše, co bylo řečeno.

Jak zajistit co nejobjektivnější hodnocení

Co člověk, to názor a jiný pohled na věc. Je proto výhodné zajistit si z každého zaměstnání nejméně dvě důvěryhodné osoby, které poskytnou referenci. Pokud víte, že jste se s šéfem nerozešli v dobrém, a že o vás nebude hezky mluvit, odborníci doporučují pořídit si ze stejného pracoviště minimálně tři další pozitivní reference. Dá se též získat hodnocení ze zájmových činností, například od sportovního trenéra či spoluhráčů. Personalisté kromě toho často ověřují další informace přes svoje kontakty, zejména u pozic s vyšší odpovědností. Považují tak nezávislé reference za jeden z řady ukazatelů požadované kompetence uchazeče. S možným subjektivním zabarvením referencí zkušení personalisté počítají.

Co reference obsahuje

Reference či posudek obsahují informace o kvalifikaci, době trvání pracovního poměru, pracovní morálky, výkonu a schopností bývalého zaměstnance. Všechny informace a hodnocení je nutno vztahovat k pracovní stránce. Nesmí zde být uvedeno nic o soukromí bývalého zaměstnance. Bývalému zaměstnavateli nepřísluší ani hodnotit, zda se zaměstnanec hodí nebo nehodí pro určitou práci u jiného zaměstnavatele. Stává se však, že v případě neformální, ústně podané reference, uniknou i další informace, které do profesní zpětné vazby nepatří. Děje se tak bez vědomí a souhlasu zaměstnance. Při férovém výběrovém řízení by měl uchazeč dostat možnost vysvětlit a vylíčit situaci na pracovišti u bývalého zaměstnavatele ze svého úhlu. Zde se uchazeči vyplatí co největší nadhled a věcné zhodnocení okolností bývalého zaměstnání a vztahů na pracovišti.

Reference jako konkurenční výhoda

Shromažďování údajů a kontaktů pro poskytnutí reference či vytvoření portfolia písemných hodnocení a posudků, které napovídají mnoho o pracovních kvalitách a schopnostech uchazeče, je perspektivní pro kariérní růst každého člověka. Jedná se o konkurenční výhodu oproti jiným účastníkům konkurzu, když si potenciální zaměstnavatel může ověřit úspěšnost uchazeče na obdobných pozicích u předchozích zaměstnavatelů. Pokud však pozitivní reference uchazeč nemá, naskytují se mu další šance se uplatnit prostřednictvím jiných nástrojů výběru, jako je zdařilá prezentace na pohovoru, přihlédnutí ke vzdělání a zkušenosti, psychodiagnostika, assessment centrum, psychologický profil či behaviorální pohovor.

Reference na sociálních sítích

Jedny ze zdrojů, po kterých sáhnou personalisté či manažeři ověřující kompetenci uchazeče o práci, jsou internet a sociální sítě. Dají se zde dohledat nejrůznější informace, na síti zůstávají dohledatelné stopy o vás. Vyplatí se proto dlouhodobě zvažovat, zdali a komu zpřístupnit například osobní až choulostivé informace či radikální politické názory. Na druhou stranu je výhodné se prezentovat na profesních sociálních sítích a nezapomenout zmínit i koníčky, které napoví více o uchazečově aktivní osobnosti.

Pár slov na závěr…

Pozitivní reference či pracovní posudek poskytuje možnost prezentovat se v dobrém světle a udělat dobrý dojem na potenciálního zaměstnavatele. Přesto nejsou někteří uchazeči o zaměstnání připraveni poskytnout zpětnou vazbu od předchozích zaměstnavatelů. Tím se ochuzují o výhodu při výběrovém řízení. I když se různí přístupy zaměstnavatelů k referencím, obecně platí, že když chcete zvýšit šanci na získání zaměstnání, nezapomínejte na reference!