VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Úvod

1.1. Prosím, pečlivě si přečtěte tyto Všeobecné podmínky.

1.2. Upozorňujeme, že tyto Všeobecné podmínky mohou být dle potřeby aktualizovány.

 1. Pravidla pro použití webových stránek

2.1 Webové stránky nesmí být používány pro zveřejňování jakýchkoli materiálů a odkazů, jež:

2.2 Jsou úmyslně nepravdivé, nepřesné nebo jinak zavádějící.

2.3 Porušují autorská práva, práva duševního vlastnictví anebo práva na ochranu podoby a soukromí jakékoli třetí strany anebo práva na ochranu osobních údajů.

2.4 Jsou urážlivé, výhrůžné, obscénní nebo mohou být Správci nebo třetími stranami přiměřeně jakkoli jinak interpretovány jako nepřístojné či narušující veřejný pořádek či dobrou pověst Správců.

2.5 Mohou být dle příslušné soudní pravomoci považovány za pomlouvačné.

2.6 Mohou podněcovat násilí nebo jiné trestné činy či dávat vzniknout občanskoprávní odpovědnosti.

2.7 Infikují Webové stránky viry, malware, bloatware nebo jakýmkoli jiným typem software, jenž narušuje efektivní činnost Webových stránek nebo mění jejich obsah jiným způsobem, než je dovoleno dle těchto Všeobecných podmínek.

2.8 Vyžadují licenci nebo formální souhlas ke zveřejnění tam, kdy nebyl příslušný souhlas získán.

2.9 Správci mají výhradní právo rozhodnout, zdali je zveřejněný materiál v souladu s výše uvedenými pravidly. Pokud má za to, že daný materiál v souladu není, mohou vám Správci bez předchozího upozornění zabránit v dalším použití Webových stránek. Správci nejsou povinni pro takové kroky podávat jakékoli opodstatnění.

2.10 V případech vyžadovaných zákonem budou Správci plně spolupracovat s policejními, bezpečnostními a ostatními složkami na identifikaci osoby, která tato pravidla porušila.

 1. Práva na duševní vlastnictví

3.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva a práva na duševní vlastnictví k veškerému obsahu na Webových stránkách jsou ve vlastnictví Správců nebo jejich udělovatelů licencí.

3.2 Není dovoleno stahovat nebo jinak kopírovat jakýkoli obsah, pokud není určen pro vaše osobní použití, nebo pokud není stahování takového obsahu výslovně povoleno a musíte nadále dodržovat veškerá příslušná autorská práva a/nebo práva na duševní vlastnictví.

3.3 Je zakázáno pokoušet se upravovat, dešifrovat nebo jinak manipulovat s jakýmkoli software, zdrojovým kódem nebo jinými informacemi obsaženými na Webových stránkách.

 1. Dostupnost a změny webové stránky či stránek

4.1 Je vyvíjeno veškeré úsilí pro údržbu Webových stránek tak, aby byla zajištěna jejich plná a nepřetržitá provozuschopnost. Nicméně, příležitostně může docházet k výpadku z důvodu údržby, přepracování obsahu nebo technických problémů. Správci nepřejímají žádnou odpovědnost či závazek za takovouto nedostupnost.

4.2 Webové stránky, jejich funkcionality a/nebo jejich obsah, mohou být kdykoli změněny, pozastaveny či zcela ukončeny.

 1. Odkazy na jiné webové stránky

5.1 V zájmu rozšíření služeb a předání informací z pracovního trhu jsou na Webových stránkách uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran. Správci nepřejímají žádnou odpovědnost nebo závazek za obsah webových stránek třetích stran a přihlášení na tyto webové stránky je zcela na vaše nebezpečí.

5.2 V případě potřeby vložení odkazu na Webové stránky, se prosím nejprve ujistěte zasláním odkazu na e-mailovou adresu info@peoplefacility.cz. Správci si vyhrazují právo neudělit třetím stranám souhlas s uvedením odkazu na kterékoli z Webových stránek, mohou stáhnout existující souhlas bez předchozího upozornění a v žádném z těchto případů nemusí Správci podávat jakékoli vysvětlení.

5.3 Za účelem lépe pochopit vaše potřeby a poskytnout lepší náborové služby, mohou být shromažďovány souhrnné statistické a další údaje o návštěvnících Webových stránek, jež mohou být sdíleny s dalšími zvolenými třetími stranami. Tyto informace mohou zahrnovat vámi poskytnuté údaje, nicméně nebudou sdělována konkrétní jména nebo informace. Veškeré osobní údaje, budou zpracovány v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů.

 1. Ukončení

6.1 Správci vám mohou kdykoli znemožnit přístup na Webové stránky, a to zcela dle vlastního uvážení a bez potřeby podávat vysvětlení.

 1. Prohlášení a záruky

7.1 Správci neposkytují žádnou záruku, že budete úspěšný(á) při hledání zaměstnání, nebo že budete jakýmkoli způsobem zvážen(a) ze strany klientů.

7.2 Správci nečiní žádná prohlášení nebo záruky ve smyslu podmínek zaměstnání, jež vám mohou být nabídnuty ze strany klienta.

7.3 Správci nemohou poskytnout žádné záruky, že klienti zachovají důvěrnost jakýchkoli jim poskytnutých osobních údajů kandidátů. Správci nicméně vyvinou úsilí o zajištění takovéto důvěrnosti.

7.4 Správci vyvinou veškeré přiměřené úsilí s cílem zajistit, aby informace na Webových stránkách byly co nejpřesnější, a to včetně informací o trhu v oblasti náboru a mzdových hladinách. Správci nicméně neposkytují žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k takovým informacím a veškerá taková prohlášení a záruky, ať už výslovná nebo implicitní, jsou vyloučena. Není přijímána odpovědnost za ztráty nebo škody jakékoli povahy, včetně veškerých nepřímých či následných škod, jež mohou vzniknout v důsledku toho, že jakákoli osoba nebo subjekt spoléhají na použití takových informací, s výjimkou odpovědnosti, již nelze vyloučit či omezit dle platného zákona.

 1. Prohlášení kandidáta

8.1 Jako kandidát;

8.2 Souhlasíte s úplným dodržením Všeobecných podmínek, upravujících použití Webové stránky a/nebo Webových stránek Správců.

8.3 Přijímáte právo Správců zcela dle vlastního uvážení pozastavit váš přístup pokud Všeobecné podmínky nedodržíte.

8.4 Přijímáte, že ačkoli Správci vyvíjí maximální snahu o nalezení vhodného zaměstnání pro vás, nezaručují, že budete pro jakoukoli pozici posouzen(a), pozván(a) na pohovor, či že vám bude nabídnuto jmenování nebo pracovní smlouva k podpisu a tímto se vzdáváte veškerých nároků vůči Správcům v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

8.5 Přijímáte, že Správci neposkytují žádné záruky ve smyslu délky trvání nebo podmínek zaměstnání, jež vznikne v důsledku použití Webové stránky a/nebo Webových stránek z vaší strany a vzdáváte se veškerých nároků vůči Správcům v důsledku ztrát nebo škod jakékoli povahy, jež vám ve vztahu k uvedenému mohou vzniknout.

8.6 Berete na vědomí, že za účelem náboru vaším jménem Správci mohou zcela dle svého uvážení odeslat vaše údaje klientům a to v souladu se Zásady zpracování osobních údajů

8.7 Správce zcela zbavujete odpovědnosti za veškeré náklady, nároky, odpovědnosti, škody, výdaje nebo řízení vzniknuvší na základě použití nebo zneužití Webové stránky a/nebo Webových stránek z vaší strany.

 1. Oddělitelnost

9.1 Pokud se kterékoli z ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane právně neplatným, nebude jeho neplatnost žádným způsobem ovlivňovat platnost ostatních ustanovení, jež i nadále zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

 1. Cookies

Webová stránka a/nebo Webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby. Cookie je krátký textový soubor, umožňují Webové stránce a/nebo Webovým stránkám zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk či pracovní pozici a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme pro vás vytvářet lepší obsah. Cookies jsou důležité a pro vás užitečné, bez nich by procházení Webové stránky a/nebo Webových stránek bylo mnohem složitější a zdlouhavější.

Cookies slouží k celé řadě účelů, Správci je například používají k personalizaci obsahu a reklam, včetně k ukládání vašich nastavení vyhledávání, k výběru relevantních pracovních nabídek a projektů, ke sledování počtu návštěvníků na Webové stránce a/nebo Webových stránkách k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Běžně můžete cookies zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud se rozhodnete cookies zakázat, přijdete o funkce a funkcionality některých personalizovaných služeb Webové stránky a/nebo Webových stránek. Například nebudete schopni zachovat vaše jazykové nastavení či okruh zájmu o pracovní nabídku.

Povolením cookies na Webové stránce a/nebo Webových stránkách potvrzujete váš souhlas s použitím standardních cookies na webových stránkách. Tedy souhlasíte s jakýmkoli shromažďováním, sdílením a využitím údajů, ke kterým dochází v důsledku používání služeb našich Webové stránce a/nebo Webových stránkách.

A dále souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookie nebo jiných informací v zařízení, v němž k těmto činnostem dochází v souvislosti se službou našich Webové stránce a/nebo Webových stránkách.

Webová stránka a/nebo Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. (dále jen „Google“) za účelem monitoringu použití a analýzy Webové stránky a/nebo Webových stránek. Informace generované těmito cookies jsou přenášeny do společnosti Google, jež je používá pro analýzu použití webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace sdílet s třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon nebo v případech, kdy tyto strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat IP adresu se žádnými dalšími údaji uloženými společností Google. Ochrana soukromí a smluvní podmínky Google

 1. Rozhodné právo

11.1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí zákony České republiky.

 

Četl(a) jsem, beru na vědomí a souhlasím se Všeobecnými podmínkami pro použití a Pravidly pro ochranu osobních údajů.