Získávání informací o zaměstnavatelích

Jste jedním z těch šťastných. Byli jste vybráni k účasti na přijímacím pohovoru s významným zaměstnavatelem v rámci programu rychlého vyhledání zaměstnání. Avšak jistě je vám známo, že ačkoli se každý rok zúčastní přijímacího pohovoru mnoho lidí, pracovní poměr je nabídnut jen několika z nich. Jak tedy zajistit, abyste byli jedním z nich?

Proč zjišťovat informace?

Pravděpodobně hledáte novou práci nebo se chystáte ke změně své pracovní kariéry. Nebo se možná připravujete na přijímací pohovor před nástupem do vašeho prvního zaměstnání. Ať už je důvod jakýkoli, informace o vašem novém zaměstnavateli jsou při hledání práce a pro přípravu na váš přijímací pohovor životně důležité.
To, jestli budete při přijímacím pohovoru úspěšní, závisí na mnoha faktorech, například na vašich předchozích zkušenostech, na vašem charakteru, znalostech a schopnostech. Avšak jednou z nejčastějších chyb, které lidé udělají před přijímacím pohovorem a rovněž v průběhu vlastního pohovoru, je, že si nezjistí dostatek informací o potenciálním zaměstnavateli.
Příprava je základním předpokladem úspěchu. Když budete znát výhody a slabé stránky zaměstnavatele, budete se snáze rozhodovat, pokud jde o organizaci a vaše potenciální místo v rámci organizace. Kromě toho budete mít příležitost klást během pohovoru informované otázky. Budete moci projevit své znalosti a bezpochyby tím uděláte na potenciálního zaměstnavatele dojem. Příprava je klíčem a – jak praví staré pořekadlo – nedostatek přípravy je příprava na neúspěch.

Zjišťování informací o přijímacím pohovoru

Dříve než se setkáte s potenciálním zaměstnavatelem, měli byste si být vědomi následujících skutečností: Co společnost provádí a jakým způsobem? Finanční stav společnosti – expanduje společnost nebo jde o společnost v útlumu? Kdo jsou hlavní konkurenti společnosti? Jaké pracovní pozice má společnost neobsazeny? Jaké vzdělání a předchozí zkušenosti vyžaduje? Co jí můžete nabídnout?
Když budete mít celkový přehled o organizaci, budete si během prvního přijímacího pohovoru jistější. Budete schopni klást fundované otázky a odkazovat se informace, které jste si předem vyhledali. Jestliže se například ucházíte o pozici vedoucího marketingového oddělení v rámci společnosti zabývající se přímým marketingem, můžete mezi řádky říci něco ve stylu „Z vaší výroční zprávy jsem pochopil, že jste utratili určité procento na reklamu. Jak velká částka z toho byla alokována na výdaje spojené s přímým marketingem?“
Na rozdíl od otázek typu „Kolik zaměstnanců má společnost“ (takové informace jste si mohli zjistit sami) z výše uvedeného dotazu vyplývá, že jste vynaložili čas a úsilí na přípravu na přijímací pohovor. Osoba, která s vámi pohovor povede, to bude považovat za známku toho, že jste vážným uchazečem – tj. že to se společností, s pracovní pozicí ve společnosti a se svou budoucí kariérou myslíte vážně.

 

Díky moderním technologiím, jako je Internet, neexistují žádné výmluvy, proč byste si nemohli relevantní informace o potenciálních zaměstnavatelích najít sami.