Ochrana osobních údajů

Osobní údaje uchazeče vyplývající z kontaktního formuláře a zaslaného životopisu slouží výhradně k výběru uchazečů o pracovní místa přímo nabízená či zprostředkovávaná společností People Facility s.r.o., IČ: 03360199, se sídlem Plzeň, Doudlevecká 410/11, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, spis. zn. C 30137 (dále jen „People Facility“).

People Facility je agenturou práce a osobní údaje mohou být předávány dalším subjektům za účelem zprostředkování zaměstnání. Udělení souhlasu k dalšímu zpracování mimo pracovní nabídky, na kterou uchazeč bezprostředně reaguje, je dobrovolné a může být kdykoli odvoláno. Každý má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány. Pokud subjekt osobních údajů zjistí nebo se domnívá, že People Facility provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, anebo jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt osobních údajů požadovat, aby People Facility odstranil takto závadný stav.

Ochrana osobních údajů pro firmy

Osobní údaje potenciálního klienta vyplývající z kontaktního formuláře slouží výhradně ke zpracování nabídky společností People Facility s.r.o., IČ: 03360199, se sídlem Plzeň, Doudlevecká 410/11, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, spis. zn. C 30137 (dále jen „People Facility“).

Osobní údaje potenciálního klienta nejsou předávány dalším subjektům. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli odvoláno. Každý má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány. Pokud subjekt osobních údajů zjistí nebo se domnívá, že People Facility provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, anebo jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt osobních údajů požadovat, aby People Facility odstranil takto závadný stav.

Jak nás můžete kontaktovat

PEOPLE FACILITY s.r.o.
IČO: 03360199
se sídlem Doudlevecká 410/11, 301 00 Plzeň 3
společnost zapsaná v OR vedeném Krajského soudu Plzeň,
Oddíl C, pod sp. zn. 30173
kontaktní e-mail: info@peoplefacility.cz
naše webové stránky: www.peoplefacility.cz