PEOPLE FACILITY s.r.o.

Je důvěryhodný partner s lidským profilem

Zaměstnavatele i manažery lidských zdrojů se musí v různých rovinách nároků na specializace z rozličných odborů rozhodovat co nejpružněji. Pro nás však tento tlak představuje výzvu, na základě které neustále vyvíjíme nové řešení, přizpůsobené současným trendům.

Jako největší z našich výhod pokládáme soubor zkušeností a poznatků, nabytých přirozeným růstem. Tyto znalosti využíváme především při vyhledávaní a výběru zaměstnanců ale i jejich dočasném přidělování, či kariérním růstu a poradenství v oblasti vyhledávání specialistů.

Důkazem je i množství kvalitně realizovaných spoluprací s rozličnými partnery.


sledujte nás