Průvodní dopis

Průvodní dopis: Nejdůležitější tipy

Průvodním dopisem se označuje sdělení či zpráva, která se spolu s životopisem zasílá jako odpověď na pracovní nabídku. Cílem této zprávy je v krátkosti personalistovi sdělit, o jaké místo má uchazeč zájem, kde se o výběrovém řízení dozvěděl a proč je vhodným kandidátem. Nevhodný průvodní dopis může způsobit, že personalista ani neotevře přiložené CV a rovnou uchazeče vyřadí z výběrového řízení. 
Správně strukturovaný průvodní dopis má dnes již určité ustálené náležitosti. Které to jsou?
Průvodní dopis (zasílaný emailem) by měl být spíše kratší, maximálně na tři až čtyři odstavce textu (celkově ne více než polovina a4).
Do předmětu zprávy se zpravidla používá název pozice, na kterou se uchazeč hlásí (pokud není v textu inzerátu uvedeno jinak).
Ideální je oslovení konkrétní osoby, která má na starosti výběrové řízení (např. „Vážený pane Nováku“). Pokud jméno neznáme, můžeme použít „Vážená paní, Vážený pane“, případně neutrální „Dobrý den“
Hned za oslovením by měla následovat informace o tom, na jakou pozici se hlásíme do výběrového řízení a kde jsme se o výběrovém řízení dozvěděli.

Obsah průvodního dopisu

Do průvodního dopisu bychom měli uvést pouze nejdůležitější informace z životopisu, tedy například pracovní zkušenost, která se přímo týká pozice, o kterou se ucházíme. Můžeme zmínit nejvýznamnější pracovní úspěch, speciální dovednost, úspěch na poli vzdělávání či v soutěži. Do průvodního dopisu nepatří informace o slabých stránkách stejně jako požadavky například na plat či počet týdnů dovolené.
Dále bychom měli personalistu informovat o tom, proč jsme pro danou pozici vhodným kandidátem, proč nás nabídka zaujala, vysvětlit náš přínos pro firmu. Můžeme přidat informaci o tom, z jakého důvodu měníme práci (pozor, nikdy se nevyplatí pomlouvat minulé zaměstnavatele).
Samozřejmostí je průvodní dopis bez gramatických chyb, překlepů, hezky formátovaný (mezery za čárkami, členění do odstavců, malá/velká písmena atd.). Stejně jako životopis musí i průvodní dopis obsahovat pouze pravdivé informace.
Průvodní dopis bychom měli koncipovat zdravě sebevědomě, prodat se.
Závěrem je dobré vyjádřit zájem o osobní pohovor případně o účast ve výběrovém řízení.
Pod podpis připojte kontaktní údaje na sebe. Uveďte, kdy budete k zastižení.

Vzor průvodního dopisu

Vážený pane/ Vážená paní,
reaguji tímto na nabídku pracovního místa Office Manager (zn. OM2010) zveřejněnou na portálu www.naborarka.cz.
Nyní pracuji již třetím rokem na obdobné pozici ve společnosti DWW s.r.o. Z důvodu zrušení pobočky zaměstnavatele k 1.4.2011 bych se ráda ucházela o výše zmíněnou pozici ve Vaší společnosti.
Vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost a orientace na výsledky jsou základem mého přístupu k práci. V mém současném zaměstnání jsem denně uplatňovala při komunikaci s obchodními partnery anglický jazyk v psané i mluvené podobě (FCE certifikát). Jsem přesvědčena, že mé znalosti odpovídají požadavkům na pozici Office managera a že bych byla přínosem pro Váš tým. Velmi ráda bych se proto zúčastnila výběrového řízení.
Děkuji a budu se těšit na případnou spolupráci.
S přáním pěkného dne
Jméno Příjmení
tel:
email: