People Facility s.r.o.

Je důvěryhodný partner s lidským profilem.


Zaměstnavatele i manažery lidských zdrojů se musí v různých rovinách nároků na specializace z rozličných odborů rozhodovat co nejpružněji. Pro nás však tento tlak představuje výzvu, na základě které neustále vyvíjíme nové řešení, přizpůsobené současným trendům.


Jako největší z našich výhod pokládáme soubor zkušeností a poznatků, nabytých přirozeným růstem. Tyto znalosti využíváme především při vyhledávaní a výběru zaměstnanců ale i jejich dočasném přidělování, či kariérním růstu a poradenství v oblasti vyhledávání specialistů.


Důkazem je i množství kvalitně realizovaných spoluprací s rozličnými partnery.

Brožura

Naši klienti

Seznam spokojených a věrných klientů, kteří nás oslovují. Máme za sebou spolupráce a sdílení zkušeností se společnostmi ze všech hospodářských odvětví. Velmi si vážíme každé pozitivní odezvy na realizovanou nebo probíhající spolupráci.