PRAVIDLA SOUTĚŽE

Stručná pravidla soutěže.

O co se soutěži?

 • O dárkovou kartu do obchodního řetězce LIDL v hodnotě 1.000 Kč

Jak soutěžit?

 • Soutěže se může zúčastnit každý náš zaměstnanec.
 • Do soutěže se automaticky zapojí každý zaměstnanec, který bude mít plný fond docházky (100% a více) od 1.3.2022 do 31.3.2022

Jak vybereme a vyhlásíme výherce?

 • Výherce vybereme náhodným losem
 • Výherce vybereme a vyhlásíme po zpracování docházek a to do 20.4.2022
 • Výherce kontaktujeme formou SMS zprávy na telefonní číslo, které nám uvedl.
 • Výhru předáme osobně u nás v kanceláři nejdříve následující pracovní den po odeslání SMS zprávy.
V případě důvodného podezření z podvodu nebo jiné nekalosti, můžeme soutěž ukončit či pozastavit nebo libovolně pozměnit.
V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry  zde zveřejníme Vaše jméno a Příjmení.

SEZNAM VÝHERCŮ

 •  

Závěrečná ustanovení:

 1. Účastníci v soutěži vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
 2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 3. Každý soutěžící se účastní v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoliv soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržování pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka.
 5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je výherní osobou. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
 6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejastností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na naší pobočce popřípadě se informovat u svého koordinátora. 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2022